• Affärsdrivande insikter och förståelse genom kvalitativa djupintervjuer med vetenskapligt baserad tolkning

    Med tydligare insikter och ökad förståelse finns förmågan att förutse möjligheter och förekomma hot. Då 70% av företags och verksamheters underpresterande kommer från strategiska missar och felval erbjuder djupintervjun en konkret väg mot förbättrad lönsamhet.

    KONTAKTA OSS 

Undersökningar & Webbutveckling


Kvalitativa undersökningar – Djupintervjuer

Kvalitativa undersökningar ger er en djupare förståelse och kartläggning av hur ni kan utveckla er affärsverksamhet för att minimera kundernas friktion.

Vi kartlägger de upplevda problemen och ger er konkreta förbättringsområden och analyser.

Vi arbetar inom flera områden som t.ex. kundupplevelsen, befintliga kunder-tappade kunder, tappade offerter, varumärkesprocess/ värdegrund, Innovation och produktutveckling för att nämna några.

 

LÄS MER


E-handel - Customer Experience (CX)

Vi analyserar och kartlägger era köpande kunder, tappade kunder och besökare som ej konverterar till kunder. Ni får kunskap om hur de ser på köpprocessen, friktion och problem som de upplever samt ger er nya idéer och förslag på lösningar så att ni kan förbättra kundupplevelsen.

Vi analyserar resultten och tar fram en prioriterad åtgärdslista för att utveckla era digitala affärer.

 Vi hjälper dig att bygga effektiva hemsidor, e-handelslösningar samt marknadsplattformar.

 

LÄS MER


Webbutveckling – Fler besök och ökad konvertering

Att ha en närvaro på nätet är en viktig del av att driva ett företag idag. Din webbplats eller närvaro på webben bör vara felfri om du strävar efter att utveckla en varumärkesimage och utnyttja de stora möjligheterna som finns online.

 Vi har ett erfaret webbutvecklingsteam med många års erfarenhet och med målet att ge dig en helt funktionell webbplats som får besökarna att stanna och interagera och därmed konvertera dem till intäkter. Vi har en passion för nya webbutvecklingstekniker som tillsammans med vår erfarenhet och expertis har vi skapat många framgångshistorier. Låt oss titta på våra webbutvecklingstjänster:

LÄS MER

"Vi har genomfört många undersökningar under de senaste åren men den här var den absolut mest spännande av dem. Den har fått stor inverkan på våra strategier och angreppsätt."

/Ett av landets största skogsbolag

Metoder & Möjligheter


Grounded theory

I den klassiska kvantitativa forskningsansatsen bildar man ofta en hypotes som man sedan testar. I Grounded Therory är metoden att göra tvärtom. Man skapar nya teorier och hypoteser utifrån...

LÄS MER


Kvalitativ metod

Funderar du på undersökningsmetod? Läs mer och få en kortfattad överblick över professionell kvalitativ metod.

 

LÄS MER


Nyfikenhet – viljan att veta

Nyfikenhet är en psykisk egenskap som ger impuls till utforskande beteende och inlärning. Det är den inre viljan att veta och därmed inte i sig ett beteende. Impulsiva personer har svårt att tygla...

LÄS MER

Om oss

Viljan och förmågan att förstå människor och deras behov för att ge en bättre webblösning 

Alba Insikter och Förståelse bygger på bred och gedigen näringslivserfarenhet med ett stort mått av entreprenörskap och innovation. Vi har mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa företag framåt genom förbättrad kundinsikt och –förståelse där vår drivkraft är att hjälpa verksamheter nå och överträffa sina målsättningar. 

LÄS MER

Kontakt

Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johan Asklund

CEO

Johan.asklund@albabusinessgroup.se
0708-33 00 04

MEJLA MIG 

Besök oss

 

 

 
 
16 Apr 2020

Kundupplevelsen på 10 i topp 2021

En bra Customer Experience (CX) ger er lojalitet och tillväxt   Customer Experience, CX, handlar om att utveckla era tjänster och er verksamhet så att ni sätter kunden i centrum och kartlägger kunderna när det gäller företagets affärsprocesser och därmed skapar förutsättningar för att ni ska få nöjdare och mer trogna kunder.  En av grundpelarna i CX är att förstå kundens upplevelse av kontakterna och de olika interaktionerna som...

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.